[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12747
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Abbott Diabetes Care ( Ltd.) (Tomáš Popper)
D
D5873A
4723012747
Právoplatný
16.5.2023 15:29:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-FSL... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
text/dali A1ZPE_D99999.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/msword MER_rozbor_ZP-FreeStyle Lib... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf CEDEC115_Rev-H UK-SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
image/jpeg SUKL.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf ART41075-012_rev-A Carton C... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf Prohlášení o ftalátech - FS... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-FSL... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
text/dali A1ZPE_D5873A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/msword MER_rozbor_ZP-FreeStyle Lib... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
image/png SUKL kod citacka FS Libre 2... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf MDR EC Certificate - ADC, U... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf spravny poplatok.pdf Iná príloha 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf ART40901-013_rev-A Manual ... Iná príloha 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prehlasenie k cenam FSL2 ci... Iná príloha 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf PRICE LIST_Abbott FSL2 READ... Iná príloha 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf OhlaseniZP FSL2 čtečka CZ_ú... Iná príloha 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf FSL2 reader invoice Sloveni... Iná príloha 15.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf Prohlášení o ftalátech - FS... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf ART41075-012_rev-A Carton C... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12747.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11716 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.6.2023 15:24:50
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 11.5.2023 0:10:45
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dopĺňam požadované dokumenty. Zdroje európskych referenčných cien S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 11.5.2023 0:02:09
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dopĺňam požadované dokumenty. IFU S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 9.5.2023 22:30:22
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, pripájam potvrdenie o zaplatení poplatku.
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:32:16
Nezohľadňovaný
zdroje európskych referenčných cien Slovinsko
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:28:56
Nezohľadňovaný
zdroje európskych referenčných cien CR
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:26:59
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dopĺňam požadované dokumenty. S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:24:11
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dopĺňam požadované dokumenty. S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:22:42
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dopĺňam požadované dokumenty. S pozdravom, Tomáš Popper