[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12745
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XB6.5.1
P79732
4723012745
Právoplatný
25.5.2023 16:21:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Hancock chlopňový kondu... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DC0026.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf G7 039709 0945 Rev.02 Tissu... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M056630T001_Rev1B_view.pdf ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL kod Hancock.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Hancock_Conduit_Product_Bro... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 220775_PVC and Phthlates Le... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf persson_2022_oi_220054_1646... Iná príloha 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf FA konduit 1020888595 AT_SK... Iná príloha 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf FA konduit 1026265898 IT_SK... Iná príloha 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok chlopňov... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 31.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu ID12745.docx Iná príloha 25.5.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok chlopnov... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 25.5.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 25.5.2023 Podpis Jana Vadovičová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12745.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.7.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12745.pdf 18.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11601 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.6.2023 16:30:12
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 14.4.2023 16:25:24
Nezohľadňovaný
Aktuálny MER
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 14.4.2023 16:23:24
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 14.4.2023 16:22:40
Nezohľadňovaný
Aktuálna žiadosť //ID12745
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 14.4.2023 15:41:52
Nezohľadňovaný
Dobry den, prikladam potvrdenie o uhradeni poplatku za predpokladanu spotrebu SZM//ID12745
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 3.4.2023 16:23:38
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku za podanú žiadosť ID12745