[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12743
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D13.1, D13.2
D99538, D3269A, D88212, D99351, D3250A, D0652A, D1515A, D99162, D99352, D0632A, D1516A, D3266A, D99531, D93911, D4497A, D3267A, D3252A, D96995, D99161
4723012743
Právoplatný
31.3.2023 14:13:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 31.3.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12743.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.4.2023 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11513 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky