[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12736
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Ľubomír Ševčík (Ľubomír Ševčík)
K2.3
K85667
4723012736
Právoplatný
16.5.2023 10:07:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
text/dali A2ZVZP_K85667.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 31.3.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
application/pdf doklad ministersvo.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
image/jpeg čestné prehlásenie.jpg Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 16.5.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
application/pdf dokumenty k preukazaniu odô... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 16.5.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12736.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11644 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky