[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12729
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
B3.2
B2520A
4723012729
Právoplatný
19.5.2023 12:14:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled B2520A.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A2ZVZP_B2520A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 31.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Priloha č. 1 Zdroj cien Fra... Iná príloha 31.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf vyhlasenie vyrobcu o dopade... Iná príloha 31.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zdroj cien.docx Iná príloha 31.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Zdroj cien Francuska prekla... Iná príloha 19.5.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Inflácia cien vstupov_podkl... Iná príloha 19.5.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12729.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11647 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 4.4.2023 10:16:41
potvrzení platby
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 3.4.2023 12:38:25
Doplnění žádosti - vyhlášení s podpisem.