[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12724
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Tsunami S.r.l. (Lenka Kukolíková)
XD5.4.2
P5708A
4723012724
Právoplatný
23.5.2023 13:08:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Procida.... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Procida.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf DoC Cages_230101.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf EC_DoC Cages_ANNEX B.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zobrazenie ZP.docx Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlásenie k obsahu ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie o cenach_PLIF.docx Iná príloha 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf Faktúra_tsunami3D_2023_AT.PDF Iná príloha 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf Faktúra_tsunami3D_2023_IT.PDF Iná príloha 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf IFU-LU~1.PDF Iná príloha 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/pdf calvachi2021-procida.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu MZ SR_19.0... Iná príloha 23.5.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Procida-... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 23.5.2023 Podpis Lenka Kukolíková
text/dali A1SZMN-Procida.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 23.5.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Procida-new2.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.5.2023 Podpis Lenka Kukolíková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12724.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.7.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12724.pdf 19.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11594 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.12.2023 10:24:14
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12724. Termín: 07. 12. 2023 Čas: 13:30 hod. Miesto: MZ SR
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.6.2023 16:37:17
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 20.4.2023 9:49:20
Nezohľadňovaný
Prikladám aktualizovaný dokument.
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 20.4.2023 9:49:09
Nezohľadňovaný
Prikladám aktualizovaný dokument.
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 20.4.2023 9:48:57
Nezohľadňovaný
Prikladám aktualizovaný dokument.
Príloha: text/dali A1SZMN-PLIF.dfm
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 20.4.2023 9:48:43
Nezohľadňovaný
Prikladám aktualizovaný dokument.
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 4.4.2023 13:34:32
Prikladám overený preklad FA.
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 4.4.2023 13:34:10
Prikladám overený preklad FA.
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 4.4.2023 13:33:42
Prikladám nové MER.
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 4.4.2023 13:33:21
Prikladám novú žiadosť 2.
Príloha: text/dali PLIF.dfm
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 4.4.2023 13:33:07
Prikladám novú žiadosť 1.
Autor: Lenka Kukolíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 4.4.2023 9:24:12
Prikladám potvrdenie o platbe
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document platba_12724.docx