[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12721
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Integra LifeSciences (Ireland) Limited (Ivona Ďurčeková)
XH1.1.1
P98601
4723012721
Právoplatný
16.6.2023 14:33:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CUSA prislusentvo_hrot_A1SZ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
text/dali A1SZME_CUSA hrot.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf CUSA_Clarity_hrot_MER_vyhla... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf DoC_Tullamore_CUSAClaritySt... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf CE_Tullamore_DE-NL_CUSA_CE5... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf CE_Tullamore_FQA_CE512756_e... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf SUKL hrot Cusa Clarity - kó... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf cusa-clarity-single-use-ext... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf Vyhlásenie ftaláty - kópia.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf IFU_CUSA_23_36-SLOVAK.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled oprava_CUSA prislusentvo_hr... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 16.6.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
application/pdf oprava_CUSA_Clarity_hrot_ME... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.6.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
text/dali oprava cusa hrot_A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 16.6.2023 Podpis Ivona Ďurčeková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12721.pdf 18.5.2023 Detaily
application/pdf výzva_12721_KK.pdf 14.6.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11592 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivona Ďurčeková - Integra LifeSciences (Ireland) Limited 
Zaslal: 16.6.2023 13:35:44
Nezohľadňovaný
dobrý deň, na základe výzvy MZSR prikladáme dokumenty formulár A1SZME, šifrovaný výstup, vyjadrenie-MER
Autor: Ivona Ďurčeková - Integra LifeSciences (Ireland) Limited 
Zaslal: 16.6.2023 13:35:19
Nezohľadňovaný
dobrý deň, na základe výzvy MZSR prikladáme dokumenty formulár A1SZME, šifrovaný výstup, vyjadrenie-MER
Autor: Ivona Ďurčeková - Integra LifeSciences (Ireland) Limited 
Zaslal: 16.6.2023 13:34:53
Nezohľadňovaný
dobrý deň, na základe výzvy MZSR prikladáme dokumenty formulár A1SZME, šifrovaný výstup, vyjadrenie-MER
Autor: Ivona Ďurčeková - Integra LifeSciences (Ireland) Limited 
Zaslal: 26.5.2023 12:50:36
Nezohľadňovaný
dobrý deň, prikladáme odpoveď na výzvu
Autor: Ivona Ďurčeková - Integra LifeSciences (Ireland) Limited 
Zaslal: 21.4.2023 9:39:47
Nezohľadňovaný
dfm
Príloha: text/dali A1SZME_hrot.dfm
Autor: Ivona Ďurčeková - Integra LifeSciences (Ireland) Limited 
Zaslal: 21.4.2023 9:39:28
Nezohľadňovaný
dobrý deň, prikladám upravený formular A1SZME, výstup dfm, fa prikladám cez "iné podania"
Autor: Ivona Ďurčeková - Integra LifeSciences (Ireland) Limited 
Zaslal: 3.4.2023 13:42:29
prikladam doklad o uhrade