[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12716
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Ľubomír Ševčík (Ľubomír Ševčík)
K6.3
K54637
4723012716
Právoplatný
16.5.2023 10:38:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
text/dali A2ZVZP_K54637.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 31.3.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
application/pdf doklad.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
application/pdf cena zdravotníckej pomôcky ... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 16.5.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
application/pdf dokumenty k preukázaniu odô... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 16.5.2023 Podpis Ľubomír Ševčík
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12716.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11645 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ľubomír Ševčík - Ľubomír Ševčík 
Zaslal: 31.5.2023 10:40:50
Nezohľadňovaný
Dobrý deň Posielam dokument v prílohe ďakujem s pozdravom Ševčík