[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12715
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Abbott Diabetes Care ( Ltd.) (Tomáš Popper)
D
D5286A
4723012715
Právoplatný
16.5.2023 15:51:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-FSL... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
text/dali A1ZPE_D5286A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/msword MER_rozbor_ZP-FreeStyle Lib... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf CEDEC116_Rev H SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
image/png SUKL kod senzor.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf ART44830-013_rev-A CARTON, ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf Phthalate Statement – FreeS... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis Tomáš Popper
application/msword MER_rozbor_ZP-FreeStyle Lib... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf CEDEC116_Rev H SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
image/png SUKL kod senzor.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf ART44830-013_rev-A CARTON, ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf Phthalate Statement – FreeS... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf potvrdenie spravny poplatok... Iná príloha 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-FSL... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
text/dali A1ZPE_D5286A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf ART41011-016_rev-A INSERT, ... Iná príloha 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/pdf MDR EC Certificate - ADC, U... Iná príloha 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prehlasenie k cenam FSL2.docx Iná príloha 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/excel Osnovna lista ortopedskih i... Iná príloha 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet pzt1089p.xlsx Iná príloha 16.5.2023 Podpis Tomáš Popper
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12715.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11717 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.6.2023 15:24:01
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 16.5.2023 16:27:15
Odpoveď na výzvu MZ SR. S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 11.5.2023 0:18:23
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, posielam opravený šifrovaný výstup.
Príloha: text/dali A1ZPE_D5286A.dfm
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 11.5.2023 0:17:06
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, posielam opravenú žiadosť. S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 9.5.2023 22:33:22
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, pripájam potvrdenie o uhradení poplatku. S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:43:47
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám požadované dokumenty, zdroje európskych referenčných cien. S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:43:19
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám požadované dokumenty, zdroje európskych referenčných cien. S pozdravom, Tomáš Popper
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet pzt1089p.xlsx
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:42:17
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám požadované dokumenty, zdroje európskych referenčných cien. S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:40:20
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám požadované dokumenty, IFU. S pozdravom, Tomáš Popper
Autor: Tomáš Popper - Abbott Diabetes Care ( Ltd.)  
Zaslal: 4.5.2023 22:39:12
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladám požadované dokumenty, CE certifikát. S pozdravom, Tomáš Popper