[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12710
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDTRONIC Inc. (MN) (Jana Vadovičová)
XA4.2.3
P5627A
4723012710
Právoplatný
22.6.2023 7:32:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok neurosti... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_NOVA PODSKUPINA Interst... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_NDHF1164-209682.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf DoC_Approval_document_NDHF1... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf TD_Ass_Certificate_G70 0397... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU_M016984C006.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf ŠUKL schválenie.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Label_B05631 Label Image Sp... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Vyhlásenie o obsahu ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Five-Year Followup Results ... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf UC202307406aEE_Interstim X ... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet EU ceny Interstim X.xlsx Iná príloha 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 978001FA 069664666 NL_SK.pdf Iná príloha 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 1069594544 NL_SK.pdf Iná príloha 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 97800 hand set 1063604450 D... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 1063570239 Dansko_DA_CS.pdf Iná príloha 30.3.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU Životnosť neurostimulát... Iná príloha 25.5.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ ID1271... Iná príloha 26.5.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ ID1271... Iná príloha 22.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Ne... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 22.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 22.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XA4.2.1 Neur... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.6.2023 Podpis Jana Vadovičová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12710.pdf 18.5.2023 Detaily
application/pdf výzva_12710_KK.pdf 14.6.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11583 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 17.4.2023 12:02:08
Nezohľadňovaný
Vysvetlenie ref. cien
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 17.4.2023 11:53:22
Nezohľadňovaný
IFU//predlžovačka
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 17.4.2023 11:49:30
Nezohľadňovaný
Návod elektródy k neurostimulátoru Interstim X
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 14.4.2023 15:43:26
Nezohľadňovaný
Dobry den, prikladam potvrdenie o uhradeni poplatku za predpokladanu spotrebu SZM//ID12710
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 3.4.2023 16:21:12
Potvrdenie o uhradení správneho poplatku za podanú žiadosť ID12710