[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12686
A2ZVSZM - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH (Marek Kabát)
XG1.1.1
N93779, P93703, N98241, N0145A, N0062A, N1418A
4723012686
Rozhodnutý 1.st
12.5.2023 12:42:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVSZM_zvysenie-X04966.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.3.2023 Podpis Marek Kabát
text/dali A2ZVSZM_X04966.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVSZM pre DaLi 30.3.2023 Podpis Marek Kabát
application/pdf pzt1087m.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.3.2023 Podpis Marek Kabát
image/jpeg Rondo 3 - BE price.jpg Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.3.2023 Podpis Marek Kabát
image/jpeg Synchrony - BE price.jpg Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.3.2023 Podpis Marek Kabát
application/pdf SYNCHRONY CI system Portuga... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.3.2023 Podpis Marek Kabát
application/pdf SYNCHRONY CI system Spain.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.3.2023 Podpis Marek Kabát
application/pdf MEDEL_statement_Slovakia.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.3.2023 Podpis Marek Kabát
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odovodnenie zvysenia cien M... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 12.5.2023 Podpis Marek Kabát
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpovednavyzvu12686.docx Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 12.5.2023 Podpis Marek Kabát
application/pdf CE-Mark RONDO_RONDO 2.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 12.5.2023 Podpis Marek Kabát
application/pdf platbaA2ZVSZM12686-04-05-20... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 12.5.2023 Podpis Marek Kabát
application/pdf SYNCHRONY CI system Spain_E... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 12.5.2023 Podpis Marek Kabát
application/pdf SYNCHRONY CI system Portuga... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 12.5.2023 Podpis Marek Kabát
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12686.docx 4.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11609 1 R_A2ZVSZM application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky