[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12677
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
B10.1.1.1, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1
B71829, B3954A, B98017, B98018, B3956A, B3957A, B85955, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B79340, B3608A, B81855, B3609A, B81856, B91793, B82382, B88035, B88036, B88037, B3607A, B97040, B97038, B97039, B91792, B91791, B82381, B82380, B91009, B91010, B83351, B76204, B76203, B98011, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B95065, B95066, B95264, B92105
4723012677
Právoplatný
30.3.2023 8:53:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 30.3.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12677.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.4.2023 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11512 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky