[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12676
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Zheijang Zylox Medical Device Co. (Dana Ťažká)
XB9.1.5.2
P4368A
4723012676
Podaný
30.3.2023 8:06:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok P4... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 4368A_Vyhlásenie MER.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P4368A_Zylox_CE certificate... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P4368A_Zylox_DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
image/png P4368A_ŠÚKL kód.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P4368A_Zylox_vyobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P4368A_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
image/png Cena BE.png Iná príloha 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Faktura Zylox FR.pdf Iná príloha 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document P4368A_Zylox-ZENFlex_IFU.docx Iná príloha 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Zheijang Zylox Medical Device Co. 
Zaslal: 20.4.2023 17:25:36
Nezohľadňovaný
upravené minidali
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Dana Ťažká - Zheijang Zylox Medical Device Co. 
Zaslal: 20.4.2023 17:25:19
Nezohľadňovaný
upravená žiadosť
Autor: Dana Ťažká - Zheijang Zylox Medical Device Co. 
Zaslal: 2.4.2023 22:28:58
úhrada poplatku
Autor: Dana Ťažká - Zheijang Zylox Medical Device Co. 
Zaslal: 2.4.2023 22:27:04
úhrada poplatku