[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12674
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
NuMED, Inc (Dana Ťažká)
XB6.16.1
P65187
4723012674
Podaný
30.3.2023 7:55:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok P6... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65187_Vyhlásenie MER.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65187_NuMED USA_CE Cert.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65187_NuMED USA_PTV cathet... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65187_Numed_USA_DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
image/png P65187_ŠUKL kód.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65187_vyobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P65187_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
image/png Ceny CZ.png Iná príloha 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document P65187_NuMED_Nucleus PTV ka... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - NuMED, Inc 
Zaslal: 20.4.2023 17:19:55
Nezohľadňovaný
upravené minidali
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Dana Ťažká - NuMED, Inc 
Zaslal: 20.4.2023 17:19:29
Nezohľadňovaný
upravená žiadosť
Autor: Dana Ťažká - NuMED, Inc 
Zaslal: 2.4.2023 22:30:02
úhrada poplatku