[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12669
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Shanghai MIcroPort Endovascular MedTech Co., Ltd. (Filip Jakubec)
XB9.2.4
P3314A
4723012669
Právoplatný
30.3.2023 15:19:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Mi... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
text/dali A1SZME_existujuci riadok Mi... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_MINOSCM.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf 1.1 Minos EC Design Examina... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf DoC LOM 03_Minos_Rev D (ID ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf SUKL MINOS P3314A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Minos Brochure (ID 13403).pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Minos declaration of phthal... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Minos SK preklad ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf LOM 03 br CZ{2}SK_Minos CE ... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Minos Price List - Germany ... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Minos Price List - Germany_... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Minos Price List CZ (signed... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Minos Price List CZ_SK Prek... Iná príloha 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf platbaCM.pdf Iná príloha 30.3.2023 Podpis Filip Jakubec
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11566 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.6.2023 16:44:25
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.