[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12668
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. (MVDr.Viliam Rus)
XD13.2
P94670
4723012668
Právoplatný
18.5.2023 20:44:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Re... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER_vyjadrenie_XD13.2 Resaf... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf CE Telea.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC & latex and phtalate fr... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf SUKL kod Resaflex.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Zobrazenie Resaflex.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC & latex and phtalate fr... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf IFU Resaflex _SK.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Odpoved na vyzvu Resaflex 1... Iná príloha 18.5.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12668.pdf 18.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11565 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 21.6.2023 7:13:04
Nezohľadňovaný
Novy sifrovany vystup
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 21.6.2023 7:12:44
Nezohľadňovaný
Doplnena ziadost
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.6.2023 14:26:56
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12668. Termín: 13. 06. 2023 Čas: 14:35 hod. Miesto: MZ SR
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 4.5.2023 22:06:53
Nezohľadňovaný
Platba potvrdenie Resaflex
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 4.5.2023 22:05:37
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup k opravenej žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 4.5.2023 22:05:14
Nezohľadňovaný
Žiadosť oprava