[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12667
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
AMS Group S.r.l.s.u. (MVDr.Viliam Rus)
XD13.2
P5668A
4723012667
Právoplatný
31.3.2023 21:20:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Re... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER_vyjadrenie_XD13.2 Resap... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf CE Resaplus 1930_MDD agg. 2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC Resaplus.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Decl. Latex & ftalati Free ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Label R-PLUS-01_IT_EN_ES_D.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf IFU ResaPlus SK.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11564 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - AMS Group S.r.l.s.u. 
Zaslal: 21.6.2023 7:11:21
Nezohľadňovaný
Novy sifrovany vystup
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - AMS Group S.r.l.s.u. 
Zaslal: 21.6.2023 7:10:55
Nezohľadňovaný
Doplnena ziadost
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.6.2023 14:27:06
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12667. Termín: 13. 06. 2023 Čas: 14:35 hod. Miesto: MZ SR
Autor: MVDr.Viliam Rus - AMS Group S.r.l.s.u. 
Zaslal: 4.5.2023 22:07:30
Nezohľadňovaný
Platba potvrdenie Resaplus