[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12666
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. (MVDr.Viliam Rus)
XD10.4
P5697A
4723012666
Právoplatný
18.5.2023 20:46:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Re... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER_vyjadrenie_XD10.4 Resad... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf CE Telea.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC Resadisc_cervical.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC Resadisc_lumbar.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf DoC grasper.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
image/jpeg SUKL kod Resadisc.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Latex e Ftalati Free.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Technical Manual_SK.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Zobrazenie kit.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf Odpoved na vyzvu Resadisc 1... Iná príloha 18.5.2023 Podpis MVDr.Viliam Rus
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12666.pdf 18.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11563 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 21.6.2023 7:12:09
Nezohľadňovaný
Novy sifrovany vystup
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 21.6.2023 7:11:52
Nezohľadňovaný
Doplnena ziadost
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.6.2023 14:26:39
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12666. Termín: 13. 06. 2023 Čas: 14:35 hod. Miesto: MZ SR.
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 4.5.2023 22:02:21
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup k opravenej žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 4.5.2023 22:01:53
Nezohľadňovaný
Žiadosť oprava
Autor: MVDr.Viliam Rus - TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. 
Zaslal: 4.5.2023 22:01:24
Nezohľadňovaný
Platba potvrdenie