[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12663
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Fazzini srl (Ing. Adriana Mesárošová, PhD.)
L7.3
L82431
4723012663
Právoplatný
17.5.2023 10:43:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie-G aparat.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.3.2023 Podpis Ing. Adriana Mesárošová, PhD.
text/dali A2ZVZP_L82431.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.3.2023 Podpis Ing. Adriana Mesárošová, PhD.
application/pdf download-30-03-2023.pdf Iná príloha 30.3.2023 Podpis Ing. Adriana Mesárošová, PhD.
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_15.5... Iná príloha 17.5.2023 Podpis Ing. Adriana Mesárošová, PhD.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12663.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11640 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Adriana Mesárošová, PhD. - Fazzini srl 
Zaslal: 17.5.2023 10:43:10
Nezohľadňovaný
Úradný preklad faktúr bol podaný cez Iné podanie ID:936
Autor: Ing. Adriana Mesárošová, PhD. - Fazzini srl 
Zaslal: 30.3.2023 8:18:16
Ceny vo forme faktúr sú priložene cez Iné podaniia ID: 914 a 915