[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12661
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
A8.13.1.2
A89899
4723012661
Právoplatný
19.5.2023 12:20:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Zetuvit plus 20x25.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A2ZVZP_A89899.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MZ_Zetuvit Plus_Zvysenie ci... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Zdroj cien Zetuvit plus.pdf Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Príloha č. 1 Faktura Zetuvi... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Príloha č. 2 Faktura Zetuvi... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Príloha č. 3 Faktura Zetuvi... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Príloha č. 4 LauerTaxe ceny... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Inflácia cien vstupov_podkl... Iná príloha 19.5.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12661.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11639 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 2.6.2023 10:19:57
Nezohľadňovaný
příloha k opravené žádosti
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 2.6.2023 10:19:39
Nezohľadňovaný
příloha k opravené žádosti
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 2.6.2023 10:19:22
Nezohľadňovaný
příloha k opravené žádosti
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 2.6.2023 10:18:52
Nezohľadňovaný
oprava žádosti - soubor dfm
Príloha: text/dali A2ZVZP_A89899.dfm
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 2.6.2023 10:18:24
Nezohľadňovaný
oprava žádosti
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 3.4.2023 10:58:59
potvrzení platby
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document platba.docx