[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12659
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
A8.13.1.2
A89897
4723012659
Podaný
29.3.2023 10:05:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Zetuvit plus 10x20.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A2ZVZP_A89897.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MZ_Zetuvit Plus_Zvysenie ci... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Zdroj cien Zetuvit plus.pdf Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Príloha č. 1 Faktura Zetuvi... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Príloha č. 2 Faktura Zetuvi... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Príloha č. 3 Faktura Zetuvi... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Príloha č. 4 LauerTaxe ceny... Iná príloha 29.3.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 29.3.2023 10:44:21
Dobrý den, z důvodu špatně zadaného Typu návrhu beru žádost zpět. Děkuji