[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12657
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Essity Hygiene and Health AB (Dana Ťažká)
B3.2
B28378
4723012657
Rozhodnutý 1.st
23.10.2023 18:40:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie-TENA Slip P... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.3.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A2ZVZP_B28378.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Referenčné ceny_zdroje.docx Iná príloha 29.3.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_1265... Iná príloha 23.10.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.1 Úradný preklad ... Iná príloha 23.10.2023 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12657.pdf 17.10.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Essity Hygiene and Health AB 
Zaslal: 5.4.2023 17:38:53
úhrada poplatku
Autor: Dana Ťažká - Essity Hygiene and Health AB 
Zaslal: 5.4.2023 17:36:46
Dôvody na zvýšenie
Autor: Dana Ťažká - Essity Hygiene and Health AB 
Zaslal: 5.4.2023 17:36:24
MER
Autor: Dana Ťažká - Essity Hygiene and Health AB 
Zaslal: 5.4.2023 17:35:59
opravené minidali
Príloha: text/dali A2ZVZP_B28378.dfm
Autor: Dana Ťažká - Essity Hygiene and Health AB 
Zaslal: 5.4.2023 17:35:45
Opravená žiadosť