[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12656
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Stryker Neurovascular (Ing. Bibiána Šikulajová)
XB9.2.8
P5115A
4723012656
Právoplatný
31.3.2023 12:23:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL vystup Trenza.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Trenza DoC_preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Final Certificate - CE 7097... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf NV00014979_AR- BSI Annex II... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf NV00036831_Trenza_Declarati... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf NV00033766-20B - Carton Box... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf NV00034791-01AC to -07AC - ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf NV00034914-20B - SK_Trenza.pdf Iná príloha 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Trenza.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_A1ŠZME_Trenza.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FTALATY.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf správny poplatok. ID 12656.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11562 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky