[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12653
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
KURY spol. s r.o. (PharmDr. Tatiana Garella)
L2.2, L2.3
L93726, L93724, L93723
4723012653
Právoplatný
28.3.2023 11:09:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_kury.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 28.3.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A2ZNZP_znizenie_kury.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 28.3.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11622 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky