[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12652
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Bischoff & Bischoff Medizin und Rehabilitationstechnik GmbH. (PharmDr. Tatiana Garella)
L2.1.2, L7.1, L7.2, L10, K5.3, K5.4
L90099, L72049, L72050, L72048, L72046, K75628, K75624
4723012652
Právoplatný
28.3.2023 11:06:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_bb.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 28.3.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A2ZNZP_znizenie_bb.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 28.3.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11623 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky