[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12651
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
MDH Sp.z.o.o. (Ing.Vladimír Vreba)
L1.1, L1.2, L2.1.2, L3.2, L4.1.3, L7.2, L7.3, L7.4, K3.2.2, K6.3
L91857, L92206, L93140, L91859, L91862, L93571, L93563, L93565, L93143
4723012651
Právoplatný
28.3.2023 9:32:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_mdh.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 28.3.2023 Podpis Ing.Vladimír Vreba
text/dali A2ZNZP_znizenie_mdh.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 28.3.2023 Podpis Ing.Vladimír Vreba
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11624 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing.Vladimír Vreba - MDH Sp.z.o.o. 
Zaslal: 28.3.2023 10:07:13
Dobrý deň. Keďže nám pri odosielaní nepridalo všetky ŠUKL kódy, ktoré sú uvedené v žiadosti, posielame zoznam kódov dodatočne: L91857, L92206, L93140, L91859, L91862, L93571, L93563, L93565, L93143, L2549A, K70369, K93570