[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12649
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
AKS Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH (Ján Šlahor)
L8.2, L9.2
L95292, L93727
4723012649
Právoplatný
28.3.2023 9:00:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_aks.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 28.3.2023 Podpis Ján Šlahor
text/dali A2ZNZP_znizenie_aks.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 28.3.2023 Podpis Ján Šlahor
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11625 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky