[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12648
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
T.J. Smith and Nephew (Marcela Javorova)
A8.3.2.2
A4834A
4723012648
Právoplatný
30.3.2023 10:49:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok IODOSORB ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
text/dali A1ZPN_A4834A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf MER A4834A Iodosorb mast.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf DoC IODOSORB.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf CE Certificate 00356.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf CE certifikat CE 511078.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Ceny v EU mast.pdf Iná príloha 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf IFU IODOSORB mast.pdf Iná príloha 28.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf 1. potvrzení 29-03-2023.pdf Iná príloha 30.3.2023 Podpis Marcela Javorova
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12648.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.7.2023 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11726 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.6.2023 15:37:14
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.