[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12646
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ORBUSNEICH MEDICAL BV (Filip Jakubec)
XB8.4.4
P4335A
4723012646
Právoplatný
9.5.2023 22:31:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok JA... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
text/dali A1SZME_existujuci riadok JA... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_JADE018.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf DOC, JADE PTA SZ OTW.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf CE 619984 April 19 2021.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf SUKL JADE OTW.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf JADE OTW Brochure.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf ORB JADE OTW Phthalates.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf ORB preklad ftalaty JADE OT... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf JADE OTW Series and 18 Rx I... Iná príloha 27.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Declaration prices Jade OTW... Iná príloha 28.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Prehlasenie ceny Jade OTW D... Iná príloha 28.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Declaration prices Jade OTW... Iná príloha 28.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Prehlasenie ceny Jade OTW C... Iná príloha 28.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf poplatok Jade018.pdf Iná príloha 28.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Odpoved_vyzva_12646.pdf Iná príloha 9.5.2023 Podpis Filip Jakubec
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12646.docx 4.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11561 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.6.2023 16:42:59
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Filip Jakubec - ORBUSNEICH MEDICAL BV 
Zaslal: 22.5.2023 11:02:45
Nezohľadňovaný
Na základe žiadosti zasielame upravené dokumenty. Ďakujeme.
Autor: Filip Jakubec - ORBUSNEICH MEDICAL BV 
Zaslal: 22.5.2023 11:02:27
Nezohľadňovaný
Na základe žiadosti zasielame upravené dokumenty. Ďakujeme.
Autor: Filip Jakubec - ORBUSNEICH MEDICAL BV 
Zaslal: 22.5.2023 11:02:04
Nezohľadňovaný
Na základe žiadosti zasielame upravené dokumenty. Ďakujeme.