[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12633
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
REH4MAT SLAWOMIR WROŃSKI (Ján Vydarený)
K3.1.5
K91489
4723012633
Vyzvaný
27.3.2023 11:45:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie K91489.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 27.3.2023 Podpis Ján Vydarený
text/dali A2ZVZP_K91489.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 27.3.2023 Podpis Ján Vydarený
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12633.docx 15.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ján Vydarený - REH4MAT SLAWOMIR WROŃSKI 
Zaslal: 27.3.2023 11:45:47
Dobrý deň. Nakoľko za uplynulé desaťročie neboli predajné ceny ZP vôbec zvyšované, naopak znižované v rámci porovnávania referenčných EÚ cien, čo aktuálne po dvoch najkritickejších rokoch Covid-19 pandémie, kolapsu medzinárodnej dopravy a súčasného vojnového konfliktu na Ukrajine vyústilo do situácie, že už tento rok nedokážeme vyrobiť a doviezť ZP bez výraznej straty, kedy výrobná cena prevyšuje predajnú.