[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12609
A2ZVSZM - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Lombard Medical Ltd., (Filip Jakubec)
XB9.2.4
P88743
4723012609
Podaný
9.5.2023 21:28:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVSZM_zvysenie.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 24.3.2023 Podpis Filip Jakubec
text/dali A2ZVSZM_X00847.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVSZM pre DaLi 24.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf poplatok.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 24.3.2023 Podpis Filip Jakubec
application/pdf Odpoved_vyzva_12609.pdf Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 9.5.2023 Podpis Filip Jakubec
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12609.docx 4.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky