[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12607
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Synthes GmbH (Jana Haluzová)
XC4.1.7
P71278
4723012607
Právoplatný
5.12.2023 17:20:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-FRNA.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/msword MER_rozbor_SZM-FRNA.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/pdf CE_SK_G1 056032 0100 Rev. 0... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC_SK_TF10405 TRA_Recon Fe... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/pdf DoC_SK_TF10056 TRA_Screws f... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/pdf IFU_SE_793147_AC_slk_LR_v1.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/pdf ŠUKL_P71278_line extension.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/pdf OperTechnika_FRN - Surgical... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie_ftalaty_noveliza... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/pdf Referenčne_Ceny_FRNA.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document BEL_ceny_web.docx Iná príloha 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/pdf MZSR_potvrzeni o platbe.pdf Iná príloha 31.3.2023 Podpis Jana Haluzová
application/msword MER_rozbor_SZM-FRNA_new_eko... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 5.12.2023 Podpis Jana Haluzová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_FRNA_opraveny.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 5.12.2023 Podpis Jana Haluzová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 5.12.2023 Podpis Jana Haluzová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12607.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 22.12.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12607.pdf 4.12.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11879 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 7.12.2023 17:18:40
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Jana Haluzová - Synthes GmbH 
Zaslal: 5.12.2023 18:23:55
Dobrý deň, na základe výzvy dopĺňam MER ako aj opravenú žiadosť. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Jana Haluzová
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.12.2023 10:25:20
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 12607. Termín: 07. 12. 2023 Čas: 14:30 hod. Miesto: MZ SR