[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12604
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
T.J. Smith and Nephew (Marcela Javorova)
XL1.7
P5563A
4723012604
Právoplatný
19.6.2023 13:44:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf MER - predkladanie SZM.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf DoC PICO 7.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf DoC PICO 7Y.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf CE Certificate 00356.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Potvrdenie o prideleni ŠUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf IFU PICO 7_SK.pdf Iná príloha 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf IFU PICO 7Y_SK.pdf Iná príloha 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 22.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf potvrzení 22-03-2023.pdf Iná príloha 30.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf 12604 Pico7 odpoved vyzva.pdf Iná príloha 10.5.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf 12604 Pico7 odpoved vyzva 2... Iná príloha 19.6.2023 Podpis Marcela Javorova
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12604.docx 4.5.2023 Detaily
application/pdf výzva_12604_KK.pdf 14.6.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11552 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 19.6.2023 13:45:42
Dobrý deň, priložili sme odpoveď na výzvu
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 26.5.2023 13:49:13
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme aktualizované dokumenty 3/3
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 26.5.2023 13:48:52
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme aktualizované dokumenty 2/3
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 26.5.2023 13:48:17
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme aktualizované dokumenty 1/3
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 9.5.2023 11:22:39
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme odpoveď na výzvu k návrhu 12604