[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12603
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D3.1
D4625A
4723012603
Právoplatný
20.11.2023 18:20:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Pru... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D4265A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Pruzky Wellio... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf DOC IVD-Wellion NEWTON GDH-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Potvrdenie pridelení ŠUKL k... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Test strips 25 ks obal.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftaláty TS 25.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf EC Certificate_98-79-EC Ann... Iná príloha 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W13-12DECZSKSIPT_RevA_N... Iná príloha 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf _MED TRUST Statement_MDR+IV... Iná príloha 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf dok.pdf Iná príloha 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet SEZNAM S ŠIFRANTOMMKPOSTOPK... Iná príloha 23.8.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 1000551331_AUFTRAGSBESTAETI... Iná príloha 23.8.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Wellion LUNA trio Wellion N... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 20.11.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12603.pdf 16.8.2023 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12603.docx 13.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11943 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 15.12.2023 11:44:50
Nezohľadňovaný
Oprava
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 15.12.2023 11:42:44
Nezohľadňovaný
Oprava
Príloha: text/dali A1ZPE_D4625A.dfm
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.12.2023 10:31:21
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 20.11.2023 18:18:24
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, zasielame vyjadrenie. ďakujeme.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 11.9.2023 18:34:27
Dobrý deň, v slovinskej databáze ZP zasielame vyznačené žltou farbou ceny pre testovacie pruhy NEWTON. (Riadok 299 (položka č. 1232) – glukózové testovacie prúžky (všetky značky) – 0,47 EUR za kus bez DPH (zodpovedá 11,75 EUR bez DPH za škatuľku s 25 testovacími prúžkami). ďakujeme
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 4.5.2023 20:29:45
oprava MER
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 4.5.2023 20:28:59
Fakturácia momentálne nie je k dispozícii, kvôli práve prebiehajúcim registráciám v krajinách EÚ.