[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12603
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D3.1
D4625A
4723012603
Podaný
22.3.2023 10:44:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Pru... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D4265A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Pruzky Wellio... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf DOC IVD-Wellion NEWTON GDH-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Potvrdenie pridelení ŠUKL k... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Test strips 25 ks obal.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftaláty TS 25.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf EC Certificate_98-79-EC Ann... Iná príloha 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W13-12DECZSKSIPT_RevA_N... Iná príloha 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf _MED TRUST Statement_MDR+IV... Iná príloha 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf dok.pdf Iná príloha 22.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 4.5.2023 20:29:45
Nezohľadňovaný
oprava MER
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 4.5.2023 20:28:59
Nezohľadňovaný
Fakturácia momentálne nie je k dispozícii, kvôli práve prebiehajúcim registráciám v krajinách EÚ.