[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12602
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Dominika Kozaitková)
XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA3.5, XA3.6, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.2, XA4.1.3, XA4.1.4, XA4.2, XA4.2.1, XA4.2.2, XA4.3, XA7.1
X03554, X05132, X03469, X05262, X00042, X00044, X05131, X00045, X00043, X04521, X04522, X04495, X04496, X04520, X05309, X05308, X05311, X05310, X03779, X01101, X01437, X01438, X03780, X01435, X01436, X01102, X00048, X05358, X00046, X01424, X01425, X05359, X00047, X01423, X01422, X04101, X04102, X04367, X04366, X05443, X05438, X05444, X05437, X05435, X05436, X05442, X05441, X05439, X05440, X01241, X01240, X05148, X05113, X05112, X05110, X02353, X00571, X00570, X00572, X04883
4723012602
Právoplatný
22.3.2023 9:56:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 22.3.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
application/pdf OOM_KON_12602.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 3.4.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11335 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky