[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12601
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D3.1
D4624A
4723012601
Podaný
21.3.2023 15:25:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Pru... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D4624A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Pruzky Wellio... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf DOC IVD-Wellion NEWTON GDH-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Potvrdenie pridelení ŠUKL k... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Obal Test strips 50ks obal.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftaláty TS 50.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf EC Certificate_98-79-EC Ann... Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf _MED TRUST Statement_MDR+IV... Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W13-12DECZSKSIPT_RevA_N... Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf správny poplatok TS.pdf Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 12.5.2023 13:42:32
Nezohľadňovaný
šifrovaný výstup
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 12.5.2023 13:42:01
Nezohľadňovaný
Doplnenie údajov do žiadosti
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 4.5.2023 20:15:47
Nezohľadňovaný
doplnenie údajov faktúra
Príloha: application/pdf Faktúra č.2.pdf
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 4.5.2023 20:15:08
Nezohľadňovaný
doplnenie údajov fakturácia
Príloha: application/pdf Faktúra č.1.pdf