[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12600
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D1.1
D4623A
4723012600
Právoplatný
21.3.2023 14:39:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Glu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D4623A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Glukomer Well... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf DOC IVD-Wellion NEWTON GDH-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Potvrdenie pridelení ŠUKL k... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Obal na glukomer NEWTON.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftaláty GM.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf EC Certificate_98-79-EC Ann... Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf Návod na použitie GM.pdf Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf správny poplatok.pdf Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Značka CE.docx Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zobrazenie GM.docx Iná príloha 21.3.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11719 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.6.2023 15:21:17
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 12.5.2023 13:47:03
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 12.5.2023 13:46:21
Nezohľadňovaný
Doplnenie údajov k cenám
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 4.5.2023 20:11:45
Nezohľadňovaný
Doplnenie Faktúry
Príloha: application/pdf Faktúra č.2.pdf
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. 
Zaslal: 4.5.2023 20:11:01
Nezohľadňovaný
Doplnenie Fakturácie
Príloha: application/pdf Faktúra č.1.pdf