[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12595
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
T.J. Smith and Nephew (Marcela Javorova)
A8.6.2.6
A1659A
4723012595
Podaný
1.3.2023 15:42:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
text/dali A1ZPE_A1659A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf MER - predkladanie ZP A1659... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf DoC Allevyn Gentle Border L... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf CE certifikat CE 56481.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf Ceny v EU Allevyn GB Lite 1... Iná príloha 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
application/pdf IFU 2797_ALLEVYN Gentle Bor... Iná príloha 1.3.2023 Podpis Marcela Javorova
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 3.5.2023 23:36:29
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, predkladáme aktualizáciu komparátora a MER príloha 3
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 3.5.2023 23:35:44
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, predkladáme aktualizáciu komparátora a MER príloha 2
Príloha: text/dali A1ZPE_A1659A.dfm
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 3.5.2023 23:35:13
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, predkladáme aktualizáciu komparátora a MER príloha 1
Autor: Marcela Javorova - T.J. Smith and Nephew 
Zaslal: 6.3.2023 12:11:58
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o úhrade