[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12590
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5
B60603, B60601, B60602, B60604, B2118A, B2117A, B2119A, B87625, B53318, B53320, B87623, B68964, B53317, B32773, B87627, B68965, B89453, B87604, B87605, B90210, B66160, B66159, B30572, B21339, B59851, B91301, B59848, B59849, B59850, B70574, B3917A, B3919A, B3921A, B71592, B83426, B71750, B71593, B71597, B71594, B71598, B0983A, B4514A, B28377, B20439, B0982A, B0970A, B20437, B3518A, B0596A, B96996, B20440, B0973A, B86243, B88897, B86377, B3920A, B60607, B60605, B60608, B0198A, B0196A, B0197A, B60606, B97307, B94876, B53319, B96403, B4011A, B85742, B85743, B90215, B90211, B90212, B66161, B21346, B21347, B21340, B21341, B21342, B21344, B21343, B21345, B21038, B21037, B60690, B73895, B83427, B83428, B86460, B86461, B59713, B59715, B59716, B59714, B4008A, B91015, B3519A, B20438, B91016, B99948, B20442, B20443, B92688, B20445, B91191, B91192, B2363A, B35719, B35717, B95288, B21361, B53155, B72668, B72669, B57987, B82902, B57988, B82903, B2183A, B97984, B3552A, B3551A, B3550A, B97989, B97988, B97987, B98172, B98171, B3805A, B3806A, B94879, B94878, B94877, B99953, B83273, B83272, B83271, B99956, B99955, B99954, B60702, B60701, B60600, B60595, B60594, B91190, B60599, B60598, B60597, B91636, B91635, B91634, B60696, B96338, B96337, B96336, B35286, B35290, B35288, B35289, B98929, B96376, B96375, B2518A, B96378, B86220, B35292, B35291, B96377, B2519A, B2522A, B2521A, B2517A, B2520A, B98934, B98935, B81151, B99074, B99072, B98303, B39458, B96384, B96387, B96390, B96380, B81158, B70309, B81152, B81159, B96385, B65960, B96388, B98304, B39459, B81153, B65961, B70310, B20702, B99073, B99071, B20703, B98305, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B39457, B70307, B98936, B95242, B95243, B95244, B95245, B70308, B85740, B85741, B91750, B93181, B93182, B96014, B96015, B88895, B88896, B91748, B91749, B90222, B90223, B90224, B30568, B21379, B21338, B21380, B30570, B21377, B21337, B21378, B30569, B21336, B31166, B59984, B72670, B93558, B53147, B93560, B53146, B93559, B66162, B93562, B24744, B24745, B79958, B79957, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B69200, B93679, B93678, B69199, B2764A, B91303, B69202, B82901, B82900, B69201, B79952, B79951, B79950, B90994, B79955, B79954, B86379, B86380, B90997, B86378, B90995, B90996, B73892, B3900A, B3901A, B3902A, B3903A, B3904A, B3905A, B3906A, B3907A, B3908A, B3909A, B3910A, B59699, B59696, B59701, B59700, B59697, B59698, B83430, B59702, B83429, B83432, B83431, B83433, B83435, B83434, B59703, B93096, B93097, B86464, B89411, B3257A, B93098, B71590, B71589, B89412, B71587, B71586, B3258A, B93099, B93202, B71588, B71749, B83437, B1263A, B0205A, B0977A, B0206A, B0975A, B0976A, B79808, B79809, B3515A, B3514A, B87033, B87034, B0980A, B0203A, B0981A, B0204A, B96997, B96998, B87522, B2503A, B2507A, B2504A, B2505A, B93209, B35813, B3643A, B0185A, B0164A, B69257, B69258, B69259, B69260, B3520A, B0978A, B0979A, B2508A, B86240, B86241, B28378, B20446, B1262A, B1264A, B20449, B20450, B20451, B0629A, B90172, B50486, B50487, B50488, B1398A, B2506A, B3831A, B3644A, B3645A, B74340, B50482, B50483, B79810, B74341, B50484, B50485, B74342, B74343, B58351, B58352, B74345, B95423, B95424, B95425, B95432, B95426, B95434, B95433, B39461, B28792, B30644, B30642, B28794, B30645, B30646, B30647, B85744, B85745, B21356, B95443, B95444, B59724, B59723, B59722, B59725, B71751, B71603, B71602, B71601, B20453, B20454, B20455, B20456, B95469, B60788, B60789, B23355, B1938A, B23356, B1470A, B0726A, B85545, B85546, B93183, B90226, B90227, B90228, B21352, B58717, B66156, B21353, B21351, B21041, B3912A, B59717, B59718, B59719, B59721, B59720, B0630A, B0974A, B93894, B3379A, B90107, B93893
4723012590
Právoplatný
28.2.2023 12:51:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 28.2.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 1. Zdroje údajov o cenách p... Oznámenie o začatí konania 28.2.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 2. Zdroje údajov o cenách p... Oznámenie o začatí konania 28.2.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12590.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.4.2023 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11524 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie- K119_N172.pdf 15.5.2023 Detaily
R 11510 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.3.2023 12:30:28
Doplnenie podkladov ku konaniu.
Autor: Anna Lukáčová, PharmDr. - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 7.3.2023 15:41:54
Dobrý deň, zasielam pripomienky ku konaniu