[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12589
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
L1.1, L2.1.1, L2.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.2.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.2, L11.1, L11.2, K1.3, K1.4, K2.1, K2.4, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K8.1
L87583, L75060, L89872, L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L65375, L93863, L93718, L70430, L53890, L90542, L92627, L76757, L75062, L80699, L70429, L83111, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L93862, L93865, L83112, L94239, L88565, L90520, L84032, L60884, L84199, L88010, L20581, L89389, L83113, L84198, L90541, L81790, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L94915, L41061, L28294, L60543, L96443, L58513, L65377, L93728, L83699, L91239, L90553, L69876, L93572, L69877, L84037, L74406, L65379, L94349, L74405, L90552, L74404, L83702, L83698, L69875, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L89869, L69907, L91861, L90293, L90545, L37792, L37793, L93729, L39263, L96926, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L68416, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L91764, L91763, L89884, L88877, L81915, L91762, L81916, L94290, L94288, L94291, L65381, L65382, L94293, L94294, L97825, L72049, L97824, L88433, L88434, L37772, L37773, L39557, L39546, L72050, L94246, L94244, L94245, L81512, L65383, L89357, L91760, L96951, L89880, L88244, L81917, L81918, L91769, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L88563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L98344, L82431, L89358, L81513, L93721, L93143, L69321, L93567, L88435, L71141, L2549A, L71229, L1131A, L90340, L0468A, L1132A, L70076, L88250, L96713, L80203, L89012, L68425, L95292, L69845, L92690, L88564, L65550, L80701, L77917, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L73086, L52900, L52901, L96414, L53545, L53546, K73085, K91261, K59591, K57565, K59594, K70479, K59593, K59592, K59597, K59596, K70480, K59598, K20106, K39092, K92185, K92060, K76935, K39555, K58434, K52943, K52946, K92187, K97346, K22145, K59890, K94262, K87958, K58032, K71333, K94263, K65347, K39095, K79022, K69307, K20506, K20348, K85168, K58331, K39936, K39938, K58332, K39940, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K98980, K39943, K39947, K39979, K60537, K93485, K89388, K90872, K81912, K91489, K90755, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K98981, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K91272, K37781, K88571, K82744, K82303, K98979, K88245, K70369, K69339, K97827, K90261, K65352, K88568, K91920, K90692, K83452, K77204, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K95738, K95740, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K97820, K90695, K90873, K65386, K60156, K93477, K89879, K85167, K92200, K81923, K29442, K92057, K39552, K31237, K94053, K94261, K94251, K65362, K69294, K39553, K65364, K31238, K37804, K69295, K75628, K65363, K88247, K83512, K83513, K65365, K75625, K93479, K93483, K93484, K93480, K93481, K93482, K89875, K76938, K95741, K81920, K88249, K94250, K94249, K74171, K94295, K69296, K69297, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K80054, K80053, K80056, K80055, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K80050, K80049, K94253, K65370, K95078, K31231, K65371, K30739, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K37765, K92630, K90549, K37766, K31232, K75629, K31233, K99233, K99232, K99231, K28413, K92629, K91269, K54637, K69434, K93570, K85996, K86011, K94257, K88566, K65368, K37791, K98554, K92199, K73082, K94247, K94248, K21840, K59885, K31236
4723012589
Právoplatný
28.2.2023 12:16:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 28.2.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_12589.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.4.2023 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11509 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Anna Lukáčová, PharmDr. - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 7.3.2023 15:43:32
Dobrý deň, zasielam pripomienky ku konaniu.
Autor: Michal Kačur - Michal Kačur "TOPOR" 
Zaslal: 6.3.2023 15:56:23
Dobrý deň, v prílohe zasielame návrh na prehodnotenie základných funkčných typov.