[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12587
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
PANI TERESA MEDICA S.A. (RNDr. Karol ĎUROVEC)
J6.2.2.1
J83592
4723012587
Podaný
28.2.2023 10:13:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie J83592.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 28.2.2023 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
text/dali A2ZVZP_J83592.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 28.2.2023 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: RNDr. Karol ĎUROVEC - PANI TERESA MEDICA S.A. 
Zaslal: 28.2.2023 10:56:53
úhrada
Príloha: application/pdf 12587.pdf