[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12584
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
PANI TERESA MEDICA S.A. (RNDr. Karol ĎUROVEC)
J6.2.2.1
J88889
4723012584
Právoplatný
28.2.2023 10:10:18

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie J88889.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 28.2.2023 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
text/dali A2ZVZP_J88889.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 28.2.2023 Podpis RNDr. Karol ĎUROVEC
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11673 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: RNDr. Karol ĎUROVEC - PANI TERESA MEDICA S.A. 
Zaslal: 28.2.2023 10:58:02
úhrada
Príloha: application/pdf 12584.pdf