[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12580
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Medtronic MiniMed, Inc. (Vladimír Mičieta)
D13.1
D3267A
4723012580
Právoplatný
22.5.2023 9:52:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie D3267A.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 24.2.2023 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 24.2.2023 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Potvrdenie poplatok za vyra... Iná príloha 22.5.2023 Podpis Vladimír Mičieta
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12580.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11613 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Mičieta - Medtronic MiniMed, Inc. 
Zaslal: 22.5.2023 9:51:08
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, posielam potvrdenie o uhradení poplatku //ID12580