[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12578
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Dominika Kozaitková, MBA)
XD1.1, XD1.2, XD1.3, XD1.4, XD1.5, XD1.6, XD1.7, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.10, XD1.11, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD3.1, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD6.1, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD8.2, XD9.1, XD10.1, XD10.2, XD10.4, XD11.2, XD11.3, XD11.4, XD13.2
X00049, X00050, X01605, X01787, X00051, X00059, X01416, X00065, X00261, X01606, X01786, X00063, X04400, X01210, X00071, X01417, X01607, X00262, X01785, X00074, X04401, X00082, X00081, X00088, X01232, X00087, X00099, X01228, X00569, X00095, X00263, X00105, X00108, X04571, X00109, X03864, X03860, X04425, X00591, X00590, X04384, X00117, X00113, X00112, X00118, X00111, X00264, X00560, X04687, X04572, X00125, X03865, X03861, X04682, X04772, X04426, X04385, X03856, X00588, X00122, X00123, X04044, X00133, X00135, X00129, X01230, X00127, X04683, X04573, X03862, X04392, X00563, X00139, X00140, X00137, X00585, X00584, X00154, X00157, X00150, X00553, X04574, X04684, X03867, X03863, X00554, X00581, X00580, X01657, X04176, X00557, X00159, X04808, X00160, X00165, X00163, X03092, X00166, X02478, X01432, X00169, X00167, X02479, X03095, X01433, X00173, X00171, X00529, X01434, X02480, X03098, X00174, X00180, X00179, X00577, X00191, X00195, X03740, X03964, X03087, X00268, X00576, X04782, X00211, X00204, X00267, X03965, X02362, X02363, X02361, X02358, X00575, X00216, X00220, X00218, X02603, X03967, X03741, X00213, X00574, X00215, X01581, X00226, X00224, X00223, X03968, X03966, X03969, X00231, X00227, X01493, X01582, X00228, X00234, X00233, X00573, X01238, X04173, X02473, X00236, X04174, X00241, X00244, X03652, X01421, X00248, X00246, X02345, X00256, X03263, X01649, X04048, X04035, X01628, X01650, X01651, X03264
4723012578
Právoplatný
21.2.2023 15:27:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 21.2.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/pdf OOM_KON_12578_XD.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 3.4.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11334 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ilona Tomášková - Silony Medical GmbH 
Zaslal: 15.3.2023 18:46:09
Nezohľadňovaný
Pripomienka ku konaniu ID 12578, Tabulka predajú
Autor: Ilona Tomášková - Silony Medical GmbH 
Zaslal: 15.3.2023 18:44:51
Nezohľadňovaný
Pripomienka ku konaniu MZ ID12578
Príloha: application/pdf Pripomienka.pdf
Autor: Martin Pazour - Myelotec, Inc. 
Zaslal: 28.2.2023 20:04:49
Dobrý den, dovolte mi prosím předložit připomínku k tomuto konání. Děkuji. Pazour
Autor: Martin Pazour - Elliquence, LLC 
Zaslal: 28.2.2023 20:03:44
Dobrý den, dovolte mi prosím předložit připomínku k touto konání. Děkuji. Pazour
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 28.2.2023 13:58:54
Dobrý deň, v prílohe predkladáme pripomienku ku konaniu MZ ID 12578 vo veci vyradenia ZP zo zoznamu kategorizovaných ŠZM. Ďakujeme
Autor: Peter Janiga - NEURO FRANCE Implants 
Zaslal: 28.2.2023 10:55:28
V prílohe predkladáme Pripomienku ku konaniu č. ID 12578/MZ SR.
Autor: Vladimír Mičieta - Biomaterials GmbH 
Zaslal: 28.2.2023 9:29:34
Dobrý deň, prikladáme pripomienku ku konaniu MZ SR// ID2578.
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 28.2.2023 9:24:46
Dobrý deň, prikladáme pripomienku ku konaniu MZ SR// ID2578.
Autor: Jana Haluzová - DePuy Spine, Inc.  
Zaslal: 27.2.2023 16:14:51
Dobrý deň, dovoľte mi predložiť pripomienku k tomuto konaniu za dodávateľa, spol. Johnson & Johnson s.r.o. Ďakujem Vám za spoluprácu. Haluzová
Autor: Jana Haluzová - EIT Emerging Implant Technologies GmbH 
Zaslal: 27.2.2023 16:14:24
Dobrý deň, dovoľte mi predložiť pripomienku k tomuto konaniu za dodávateľa, spol. Johnson & Johnson s.r.o. Ďakujem Vám za spoluprácu. Haluzová
Autor: Jana Haluzová - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2023 16:13:45
Dobrý deň, dovoľte mi predložiť pripomienku k tomuto konaniu za dodávateľa, spol. Johnson & Johnson s.r.o. Ďakujem Vám za spoluprácu. Haluzová
Autor: Jana Haluzová - Medos International Sàrl 
Zaslal: 27.2.2023 16:13:01
Dobrý deň, dovoľte mi predložiť pripomienku k tomuto konaniu za dodávateľa, spol. Johnson & Johnson s.r.o. Ďakujem Vám za spoluprácu. Haluzová
Autor: Ing. Jakub Havier - LDR Medical 
Zaslal: 27.2.2023 14:41:23
V prílohe posielame Pripomienku ku konaniu MZ oznámenému dňa 21.2.2023 - vyradenie zdravotníckych pomôcok zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov pre nespotrebu (ID12578)