[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12576
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Dominika Kozaitková, MBA)
XB1.3, XB2.2, XB2.3, XB2.3.1, XB2.4, XB2.5, XB2.5.1, XB2.6, XB2.8, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB4.1, XB5.3, XB5.4, XB5.9, XB5.10, XB6.1, XB6.2, XB6.3, XB6.5, XB6.8, XB6.9, XB6.11, XB6.13, XB6.14, XB6.14.1, XB6.15, XB6.15.1, XB6.17.1, XB6.19.1, XB6.19.2, XB7.1, XB7.3, XB7.5, XB7.7, XB7.8, XB7.9.1, XB7.9.2, XB7.9.3, XB7.10, XB7.11.1.1, XB7.11.1.4, XB7.11.2.1, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.5, XB7.11.2.7, XB7.11.4, XB8.1.2, XB8.1.5, XB8.2.2, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.2.7, XB8.2.11, XB8.2.15, XB8.3.6, XB8.3.7, XB8.3.10, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.13, XB8.3.14, XB8.3.18, XB8.3.19, XB8.3.20, XB8.3.21, XB8.4.1, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.10, XB8.4.11, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.18, XB8.4.19, XB9.1.1.1, XB9.1.1.2, XB9.1.1.3, XB9.1.1.4, XB9.1.2, XB9.1.3, XB9.1.4.1, XB9.1.4.3, XB9.1.5.1, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.5, XB9.1.5.6, XB9.1.5.7, XB9.1.5.10, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.14, XB9.1.6, XB9.2.1, XB9.2.2.1, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.6, XB9.2.7, XB9.2.8, XB9.7, XB10.1, XB10.5, XB10.6, XB10.11, XB10.12, XB10.13, XB10.14, XB11.3, XB11.7, XB11.9, XB12.1, XB13.1.2, XB13.1.5, XB13.2.2, XB13.2.4, XB13.2.5, XB13.2.6, XB14.2, XB14.3, XB14.4, XB14.5, XB14.7, XB14.8, XB14.9, XB14.9.1, XB14.10, XB14.13, XB14.14, XB14.15.1, XB14.15.2, XB14.19, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.25.1, XB14.26, XB14.28.2, XB14.29, XB14.30, XB14.33.1, XB14.33.2, XB14.34.1, XB14.34.2, XB14.34.3, XB14.35, XB14.37, XB14.38, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.45.2, XB14.45.5, XB14.45.9, XB14.46.1, XB14.49.2, XB14.49.3, XB14.49.6, XB14.49.9, XB14.49.14, XB14.49.17, XB14.49.21, XB14.49.22
X02269, X00647, X04405, X03664, X00650, X00764, X04406, X03665, X03226, X00659, X03232, X01473, X03291, X00656, X00765, X04481, X02657, X00658, X02655, X00652, X02573, X01589, X00657, X04407, X04516, X03666, X01759, X00767, X00664, X04408, X00671, X03667, X03227, X01471, X01730, X03231, X00669, X01472, X01760, X00770, X03245, X03250, X04575, X00673, X00668, X02571, X00681, X01731, X01470, X04483, X04362, X03143, X01469, X00684, X00685, X02567, X03148, X00694, X04458, X01752, X00692, X00689, X04461, X03477, X00695, X01598, X02377, X03251, X03254, X01573, X00772, X04453, X04415, X04421, X00701, X00700, X00698, X03478, X01599, X03252, X03415, X00771, X04498, X04723, X04413, X04410, X04412, X00710, X00706, X00708, X01258, X01259, X03257, X02366, X02266, X01600, X00718, X00736, X00733, X00732, X00731, X04779, X02713, X00734, X00735, X00720, X00738, X00722, X00728, X02702, X02703, X00725, X00726, X03248, X04680, X02417, X03249, X00744, X00756, X02586, X00754, X02699, X00760, X01467, X01597, X00759, X00786, X00781, X00782, X01451, X00792, X00806, X00802, X02391, X00858, X00868, X00865, X00860, X00862, X00871, X00872, X00873, X00874, X02277, X02354, X01476, X00892, X01745, X01770, X02649, X03799, X04337, X01771, X02418, X02419, X04744, X01408, X03459, X01279, X02635, X01265, X00815, X02640, X01178, X02245, X00821, X00822, X00823, X01237, X02639, X02293, X02135, X02163, X02143, X02142, X02141, X02151, X02152, X02153, X02241, X02185, X02156, X02161, X02211, X02212, X02217, X02216, X02275, X02165, X02166, X02167, X02168, X02169, X02186, X02188, X02322, X02198, X02196, X02195, X03316, X02323, X02324, X02202, X02210, X02203, X02205, X02215, X02181, X02201, X02139, X02145, X02144, X02146, X02147, X02160, X02155, X02462, X03682, X02444, X02673, X02452, X02568, X03464, X04506, X03123, X02631, X02566, X02564, X02645, X02585, X04502, X03671, X02678, X02556, X03859, X02661, X02500, X02576, X04507, X02855, X02615, X02574, X02582, X03037, X03122, X02836, X03700, X04365, X02852, X02662, X02788, X02816, X02679, X02785, X02820, X04192, X03802, X02650, X02471, X03324, X04756, X03348, X02744, X04755, X03347, X03031, X04457, X02941, X04052, X02809, X02618, X02812, X04757, X02817, X03481, X03796, X03803, X04467, X04752, X00830, X03470, X03973, X00832, X00831, X00829, X03586, X02298, X03414, X02861, X03958, X04881, X03393, X02966, X02838, X02851, X02771, X02746, X04580, X03681, X03345, X03076, X04581, X02550, X03375, X04373, X04798, X02763, X04695, X03574, X03801, X04445, X03683, X03684, X02630, X03543, X03544, X02772, X02512, X00850, X03018, X02810, X03472, X02988, X02983, X02990, X02797, X03960, X02912, X01188, X02815, X03595, X02917, X02796, X02793, X03064, X02996, X02891, X03691, X02841, X02863, X00838, X00840, X02831, X02865, X02866, X02933, X00845, X00848, X00844, X01009, X00843, X03784, X03009, X02923, X01255, X01254, X04740, X02770, X03963, X04402, X00839, X04733, X02967, X00846, X00853, X00857, X01798, X02285, X03109, X02316, X02321, X02318, X01176, X00908, X01799, X02286, X03335, X03336, X02984, X04741, X02823, X02822, X02853, X02840, X04026, X03950, X02839, X03783, X02829, X03338, X02826, X02827, X04344, X04820, X00917, X03188, X01775, X04066, X00926, X02364, X00938, X01776, X00937, X00939, X00947, X00945, X01111, X00942, X01710, X04158, X00957, X01778, X00959, X03208, X03769, X04450, X03136, X02341, X01779, X01109, X01781, X02292, X01185, X01743, X01802, X01803, X00978, X00979, X02589, X03781, X00984, X03473, X00986, X01260, X00981, X00911, X00987, X03390, X03386, X03413, X01285, X02393, X01015, X03937, X01744, X01016, X00925, X04487, X04466, X01754, X02247, X02409, X01718, X01713, X04738, X01025, X01735, X01037, X02400, X00996, X03118, X03434, X03120, X03121, X03433, X03154, X01043, X02287, X01283, X04469, X02875, X04162, X03083, X03502, X01050, X03142, X04163, X03813, X01749, X03462, X04372, X03055, X02850, X04382, X03022, X03052, X02919, X04505, X03060, X02869, X04511, X02929, X03540, X02974, X03805, X03673, X03808, X04029, X03774
4723012576
Právoplatný
21.2.2023 15:26:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 21.2.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/pdf OOM_KON_12576_XBa, XBb.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 3.4.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11333 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Michal Rzounek - Merit Medical Systems, Inc. 
Zaslal: 8.3.2023 14:10:19
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme pripomienku ku konaniu ID 12576.
Autor: Jana Zabáková - Access Point Technologies 
Zaslal: 8.3.2023 13:22:11
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme pripomienku ku konaniu ID 12576.
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Stryker Neurovascular 
Zaslal: 28.2.2023 23:35:56
Vyjadrenia a prípomienky ku KON ID 12576
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Lake Region Medical 
Zaslal: 28.2.2023 23:34:22
Vyjadrenia a prípomienky ku KON ID 12576
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 28.2.2023 23:29:24
Vyjadrenia a prípomienky ku KON ID 12576
Autor: Ondřej Štěpánek - Asahi Intecc Co., Ltd. 
Zaslal: 28.2.2023 20:27:09
Připomínka k návrhu
Autor: Ing. Silvia Augustinová - QMEDICS 
Zaslal: 28.2.2023 15:38:08
Dobrý deň, v prílohe predkladáme pripomienku ku konaniu MZ ID 12576 vo veci vyradenia ZP zo zoznamu kategorizovaných ŠZM. Ďakujeme
Autor: Ing. Silvia Augustinová - St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Zaslal: 28.2.2023 15:37:08
Dobrý deň, v prílohe predkladáme pripomienku ku konaniu MZ ID 12576 vo veci vyradenia ZP zo zoznamu kategorizovaných ŠZM. Ďakujeme
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Abbott Medical 
Zaslal: 28.2.2023 15:35:36
Dobrý deň, v prílohe predkladáme pripomienku ku konaniu MZ ID 12576 vo veci vyradenia ZP zo zoznamu kategorizovaných ŠZM. Ďakujeme
Autor: Jana Poljak Oslanská - Penumbra, Inc. 
Zaslal: 28.2.2023 14:26:40
Zasielame pripomienku. Ďakujeme!
Autor: Jana Poljak Oslanská - Volcano Corporation 
Zaslal: 28.2.2023 14:25:05
Zasielame pripomienku. Ďakujeme!
Autor: Jana Poljak Oslanská - REVA Medical, Inc.  
Zaslal: 28.2.2023 14:24:09
Zasielame pripomienku. Ďakujeme!
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 28.2.2023 14:22:21
Zasielame pripomienku v pdf. Ďakujeme!
Autor: Filip Jakubec - OptiMed Medizinische Istrument GmbH 
Zaslal: 28.2.2023 14:22:06
Doplňujeme našu pripomienku zo dňa 27.2. 2/2
Autor: Filip Jakubec - OptiMed Medizinische Istrument GmbH 
Zaslal: 28.2.2023 14:21:40
Doplňujeme našu pripomienku zo dňa 27.2. 1/2
Autor: Jana Poljak Oslanská - Life Vascular Devices Biotech S.L. 
Zaslal: 28.2.2023 14:11:05
Zasielame pripomienku. Ďakujeme!
Autor: Lenka Kukolíková - B. Braun Melsungen AG 
Zaslal: 28.2.2023 14:01:43
Dobrý deň, v prílohe predkladáme pripomienku ku konaniu MZ ID 12576 vo veci vyradenia ZP zo zoznamu kategorizovaných ŠZM. Ďakujeme
Autor: Lenka Kukolíková - Aesculap AG 
Zaslal: 28.2.2023 13:57:16
Dobrý deň, v prílohe predkladáme pripomienku ku konaniu MZ ID 12576 vo veci vyradenia ZP zo zoznamu kategorizovaných ŠZM. Ďakujeme
Autor: Ing. Ivan Radosa - Bard Peripheral Vascular, Inc.  
Zaslal: 28.2.2023 13:16:47
Dobrý deň, v prílohe predkladáme pripomienku ku konaniu MZ ID 12576 vo veci vyradenia ZP zo zoznamu kategorizovaných ŠZM. Ďakujeme
Autor: Jana Vadovičová - MEDTRONIC Inc. (MN) 
Zaslal: 28.2.2023 12:44:47
Dobrý deň, prikladám pripomienky ku konaniu MZ SR//ID12576
Autor: Vladimír Mičieta - Medtronic Cryocath LP. 
Zaslal: 28.2.2023 12:43:00
Dobrý deň, prikladám pripomienky ku konaniu MZ SR//ID12576
Autor: Vladimír Mičieta - ev3, Inc. 
Zaslal: 28.2.2023 12:42:17
Dobrý deň, prikladám pripomienky ku konaniu MZ SR//ID12576
Autor: Vladimír Mičieta - Micro Therapeutics, Inc. d/b/a/ ev3 Neurovascular 
Zaslal: 28.2.2023 12:41:08
Dobrý deň, prikladám pripomienky ku konaniu MZ SR//ID12576
Autor: Ing. David Černý - The Spectranetics Corporation 
Zaslal: 28.2.2023 12:40:11
Dobrý deň, prikladáme pripomienku ku konaniu ID 12576 - X01043, X02287. Ďakujeme za spoluprácu.
Autor: Vladimír Mičieta - Vitatron Holding B.V. 
Zaslal: 28.2.2023 12:40:07
Dobrý deň, prikladám pripomienky ku konaniu MZ SR//ID12576