[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12555
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
B. Braun Melsungen AG (Lenka Kukolíková)
D, F
D36621, D18526, D18524, D39226, D96354, D96355, F40882
4723012555
Právoplatný
18.5.2023 17:33:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie (1).xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 3.1.2023 Podpis Lenka Kukolíková
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 3.1.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie Omnican.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 18.5.2023 Podpis Lenka Kukolíková
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 18.5.2023 Podpis Lenka Kukolíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document platba.docx Iná príloha 18.5.2023 Podpis Lenka Kukolíková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12555.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11616 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky