[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12552
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD (Eva Rupcová)
J11.1.2.1
J99729
4722012552
Právoplatný
18.5.2023 9:05:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok2.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1ZPE_J99730.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER J11.1.2.1.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf Singjoint DOC 2018.11.23 (2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf SUKL 20.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
image/jpeg IMG_20220316_113245 (600x80... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf ftalát SJ.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ceny ČR.docx Iná príloha 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ceny link.docx Iná príloha 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf faktura.pdf Iná príloha 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
application/pdf IFU_SingJoint_20mg2ml.pdf Iná príloha 31.12.2022 Podpis Eva Rupcová
text/dali A1ZPE_J99730.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 18.5.2023 Podpis Eva Rupcová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12552.docx 14.2.2023 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_12552.docx 15.5.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11715 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKC... 15.7.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 8.9.2023 10:40:20
Oprava zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu č. S06613-2023-OKCHZPDP-12552 zo dňa 15. 07. 2023
Autor: Eva Rupcová - Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD 
Zaslal: 8.5.2023 20:26:07
Nezohľadňovaný
správny dfm
Príloha: text/dali A1ZPE_J99730.dfm
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:11:17
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Eva Rupcová - Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD 
Zaslal: 22.2.2023 16:49:03
Nezohľadňovaný
aktuálne CE
Autor: Eva Rupcová - Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD 
Zaslal: 22.2.2023 16:48:39
Nezohľadňovaný
platba
Autor: Eva Rupcová - Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD 
Zaslal: 22.2.2023 16:48:16
Nezohľadňovaný
na výzvu predkladám preklad fa
Príloha: application/pdf preklad fa.pdf