[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12526
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ICOTEC ag (MVDr.Viliam Rus)
XD
P4995A
4722012526
Právoplatný
31.12.2022 11:46:07
10.2.2023 17:53:24
Dôvod späť vzatia Žiadosť nezodpovedá podskupine v zozname
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_Icotec K... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER ICOTEC draft.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf icotec_EC_Certificate_MDD__... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf icotec EC Certificate MDD, ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf K.24.E - CE DoC, KONG-TL VB... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf SUKL_kod_KONG_TL VBR.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf 0228EN_Factsheet_KONG-TL_VB... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf RIV_Potvrdenie_ICOTEC.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf KONG TL VBR IFU SK.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11325 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S06645-2023-OKC... 15.4.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 31.1.2023 17:59:40
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o platbe
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 7.1.2023 11:17:16
Prikladáme definitívnu verziu MER