[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12523
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ICOTEC ag (MVDr.Viliam Rus)
XD
P4995A
4722012523
Podaný
31.12.2022 11:45:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_Icotec K... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf MER ICOTEC draft.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf icotec_EC_Certificate_MDD__... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf icotec EC Certificate MDD, ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf K.24.E - CE DoC, KONG-TL VB... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf SUKL_kod_KONG_TL VBR.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf 0228EN_Factsheet_KONG-TL_VB... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf RIV_Potvrdenie_ICOTEC.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
application/pdf KONG TL VBR IFU SK.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis MVDr.Viliam Rus
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 1.3.2023 20:50:58
Nezohľadňovaný
Nový šifrovaný výstup
Príloha: text/dali TL_A1SZMN.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 1.3.2023 20:50:35
Nezohľadňovaný
Opravená žiadosť
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 23.2.2023 20:33:42
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup k prepracovanej žiadosti
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 23.2.2023 20:33:22
Nezohľadňovaný
Prepracovaná žiadosť
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 13.2.2023 8:31:02
Nezohľadňovaný
Aktuálny šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 13.2.2023 8:30:46
Nezohľadňovaný
Poprosím o akceptáciu priloženej žiadosti. Ďakujem
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 10.2.2023 18:21:25
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup k novej žiadosti
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 10.2.2023 18:20:45
Nezohľadňovaný
Dovoľujeme si pripojiť update žiadosti
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 31.1.2023 17:58:42
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o platbe
Autor: MVDr.Viliam Rus - ICOTEC ag 
Zaslal: 7.1.2023 11:14:49
Prikladáme definitívnu verziu MER