[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12520
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. (Ing. Štěpán Bogdanič)
D13
D00000
4722012520
Podaný
21.2.2023 10:55:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Wel... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D00000.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Wellion Trans... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf EC Certficate-2021.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W19-S10DTlabel_20220621_Tra... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty 1.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 20221214151223 (002).pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf DoC MDD_2022 - Sensor, Tran... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf ISO 13485-2021.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf dok.pdf Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf W19-S37_20220522_WellionSEN... Iná príloha 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2022 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Vys... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
text/dali A1ZPE_D5418A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/msword MER_rozbor_ZP-Vysielac Well... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Sukl kod (4).docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty 1 (4) (3).docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf 39193(1)_Faktura (3).pdf Iná príloha 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg Wellion Transmitter Box (3)... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Foto (1).docx Iná príloha 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
image/jpeg Wellion Transmitter 1 (4).jpg Iná príloha 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
application/pdf dok (17).pdf Iná príloha 21.2.2023 Podpis Ing. Štěpán Bogdanič
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_12520.docx 14.2.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.3.2023 17:44:30
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:56:26
Nezohľadňovaný
Obal ZP
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Foto.docx
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:42:57
Nezohľadňovaný
Správny poplatok bol uhradený a zaslaný 30.12.2022
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:41:44
Nezohľadňovaný
Doplnenie kódu ŠUKL v MER
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:40:48
Nezohľadňovaný
doplnenie kódu ŠUKL - potvrdenie neprítomnosti ftalátov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ftalaty 1 (4).docx
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:38:26
Nezohľadňovaný
Zobrazenie obalu ZP
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:37:27
Nezohľadňovaný
Zobrazenie ZP
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:35:08
Nezohľadňovaný
šifrovaný výstup žiadosti
Príloha: text/dali A1ZPE_D5418A.dfm
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:31:24
Nezohľadňovaný
Oprava Žiadosti
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:28:09
Nezohľadňovaný
Úradne preložená FA
Autor: Ing. Štěpán Bogdanič - MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. 
Zaslal: 18.2.2023 22:26:14
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o pridelení kódu ŠUKL
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Šukl kód.docx